Söfnunarstefna

Kvikmyndasafn Íslands safnar íslenskum kvikmyndum sem og samvinnuverkefnum íslenskra og erlendra aðila og erlendum kvikmyndum sem teknar hafa verið á Íslandi ásamt kynningarefni, ljósmyndum og öðrum heimildum sem þeim tengjast. Að auki safnar Kvikmyndasafn Íslands tækjum til kvikmyndagerðar og kvikmyndasýninga. Safnið annast og hefur eftirlit með skylduskilum útvarps- og kvikmyndaefnis samkvæmt lögum um skylduskil til safna. Söfnun kvikmynda og gripa byggir á fræðilegum og faglegum grunni. Safnkosturinn endurspeglar hlutverk safnsins og er grundvöllur miðlunar og rannsókna. Safnkostur Kvikmyndasafns skal veita innblástur fyrir nám og sköpun og ýta undir rannsóknir í kvikmyndagerð. Kjarninn í söfnunarstefnu Kvikmyndasafns Íslands er saga og þróun kvikmyndagerðar á Íslandi sem endurspegla íslenskan kvikmyndaarf.

Markmið
  • að áhersla sé lögð á söfnun, varðveislu og skráningu íslensks kvikmyndaarfs.
  • að áhersla sé lögð á rannsóknir og söfnun heimilda er tengjast íslenskum kvikmyndum.
  • að fylgja eftir lögum um skylduskil til safna.
  • að tækjum til kvikmyndagerðar og kvikmyndasýninga sé viðhaldið.
  • að æ stærri hluti safnkosts verði sýnilegur almenningi á islandafilmu.is og kvikmyndasafn.is
  • að safnkosti hreyfimynda verði viðhaldið m.a. með markvissri stafvæðingu og endurgerð kvikmynda.
  • að safnkosturinn verði uppspretta náms, rannsókna og umræðu.
  • að fagmennska og metnaður einkenni innra starf safnsins.